Gemeente Horst aan de Maas

Pré-mantelzorgwoningen, kant en klaar voor de toekomst!

Pré-mantelzorgbeleid van de gemeente Horst aan de Maas maakt het makkelijker

Uw gemeente heeft een heel goed pré-mantelzorgbeleid. Dat geeft kansen voor een overstap naar een mantelzorgwoning op relatief jonge leeftijd. Zo kunt u langer en onbezorgder genieten van uw 'oude dag'.  

 

Bij Robuust Woning kiest u voor:

 • Maximaal comfort en ruimte
 • Wonen “onder architectuur”
 • Een woning met de allerhoogste restwaarde met een betonnen vloer
 • Een woning met het hoogst haalbare energielabel
 • Bouwen zonder gedoe door een simpel keuzeproces
 • Een bouwpartner met kennis van mantelzorg

 

Onze woningen (energielabels A+ tot A++++) zijn slim tot in het detail. Zo houden we maximaal rekening houden met uw woonwensen en veranderende zorgvraag. U bent voorbereid op de toekomst.

Lees meer

De voordelen van Robuust Woning in de gemeente Horst aan de Maas

Door het pré-mantelzorgbeleid van gemeente Horst aan de Maas is een overstap naar een mantelzorgwoning eenvoudiger te regelen en mogelijk ook zonder vergunning. Hoe fijn zou het zijn als u daardoor nooit in een verpleeghuis terecht hoeft te komen. In plaats daarvan kan U wonen in een vertrouwde omgeving met vertrouwde mensen om u heen. Dat u daarnaast door uw woonswitch ruimte geeft voor jongeren om woonruimte te vinden is mooi meegenomen. Wellicht helpt u uw kinderen of kleinkinderen er enorm mee. Door de overstap vroeg te maken wordt het ook interessanter om meer te investeren in een goede, Robuuste woning.

 

In een notendop speelt binnen uw gemeente het volgende:
 

Middels pré-mantelzorgwoningen kunnen inwoners van 60 jaar en ouder én mensen met een voortschrijdende aandoening in een vertrouwde omgeving blijven wonen, vooruitlopend op een situatie van mantelzorg. Onder de mensen met een voorschrijnende aandoening vallen inwoners met progressieve ziekte en jongeren met een beperking. Op deze manier kunnen ook deze inwoners op een zo laagdrempelige manier, met een bepaalde mate van zelfstandigheid, wonen in hun bekende thuissituatie.

 

 • De gemeente geeft voor de pré-mantelzorgfase tijdelijke omgevingsvergunningen af voor een periode van maximaal 10 jaar. Ontstaat er binnen die 10 jaar mantelzorg dan vervalt de vergunning om zo over te gaan op vergunningsvrij mantelzorgwonen. Is binnen 10 jaar geen zorgvraag ontstaan dan wordt een nieuwe tijdelijke omgevingsvergunning heroverwogen. (Er wordt op deze manier geanticipeerd op een te verwachten zorgbehoefte waarbij wordt verwacht dat binnen 10 jaar sprake is van een mantelzorgsituatie waardoor wel wordt voldaan aan de criteria voor huisvesting in een vergunningsvrije man-telzorgwoning)
 • Vanaf 60+ mogen al mantelzorgwoningen gebouwd worden zonder zorgindicatie
 • Er moet sprake zijn van een sociale relatie met uw mantelzorger(s)
 • Er moet voldoende parkeergelegenheid zijn op het eigen kavel of aantoonbaar geen extra parkeerdruk ontstaan
 • U bouwt uw mantelzorgwoning vanaf 60+ vergunningsvrij tot 100m2 mits passend op het bestemmingsplan en mits de afstand van hoofdwoning tot mantelzorgwoning niet groter is dan 30 meter
 • De pré-mantelzorgwoning wordt gebouwd op minimaal 3 meter achter de voorgevelrooilijn van de bestaande hoofdwoning en op een afstand van de perceelsgrens (zijdelingse en achter) van tenminste 1 meter of bij ramen aan de zijde van de perceelsgrenzen minimaal 2 meter. Bij hoekpercelen of anderzijds bijzondere situaties kan per casus maatwerk geleverd worden. De afwijking en het besluit omgevingsvergunning dienen hierbij voldoende gemotiveerd te zijn.

 

Voor een uitgebreide beschrijving van het gemeentelijk beleid kijkt u op:

Beleidsregel pré mantelzorgwoningen gemeente Horst aan de Maas 

 

Wij realiseren doordachte energiezuinige woningen (A+ tot A++++) die maximaal rekening houden met de woonwensen en zorgvraag van vandaag en de toekomst.
Stel uw
woning samen (kosten)
Robuust

De productie

Mooi, slim en betrouwbaar bouwen. Dat doen we in drie prefabfabrieken: Barli in Uden, Hodes in Goor en eco-gerichte bouwer, Mill Home in Mill. Alle drie bouwen al jarenlang woningen met een hoge kwaliteit. Ze doen dit volgens een vast procedé wat al die jaren door is ontwikkeld tot wat het nu is. Voor het seriematig bouwen van mantelzorgwoningen zijn wij met onze expertise hun unieke partner. 

 

We bouwen in duurzame fabrieken met duurzame materialen. U bent van harte welkom om u door ons rond te laten leiden. Dit doen we op afspraak.

Lees meer

Over ons

Wij zijn Michel van den Burg en Geert Robben. 

Zorg voor een ander en een mooiere wereld zit in onze genen. Zo ontstaat dé energiezuinige (mantelzorg)woning waar u zelf ook wel zou willen wonen. Een woning die robuust en doordacht is, waar alles stevig aanvoelt, waar je binnenshuis geborgenheid voelt en in verbinding bent met wat buiten gebeurt. Een woning waarin u en uw gasten zich thuis en welkom voelen. Nu en in de toekomst. Een woning die onbezorgd jaren (met u) mee gaat. Een woning die A+ tot A++++ scoort met zijn energielabel!

 

Schoonmoeder Geert: "Fijn dat ik naast mijn dochter en schoonzoon kan wonen. Zij hebben voor mij een mooie plek gecreëerd waarbij Geert's bouwervaring erg goed van pas kwam"

Lees meer

Benieuwd naar ons verhaal?

Vraag onze brochure aan. 

Ik wil de brochure graag digitaal (per e-mail) ontvangen.
Ik wil graag een papieren versie van de brochure ontvangen.
Ik ga ermee akkoord dat Robuust Woning de door mij ingevulde gegevens opslaat en geef toestemming tot het opnemen van contact met mij via het ingevulde e-mailadres en/of telefoonnummer.*

* verplicht