Duurzame pré-mantelzorgwoningen in de gemeente Oldebroek

Sleutelklaar en op alles voorbereid

Sneller onbezorgd wonen dankzij het pré-mantelzorgbeleid in de gemeente Oldebroek

Wist u dat u gemeente Oldebroek een heel goed pré-mantelzorgbeleid heeft? Dankzij dit beleid is het al op relatief jonge leeftijd mogelijk om de overstap naar een pré-mantelzorgwoning te maken. Dat maakt het interessanter om te investeren in écht comfort, in een kwalitatief hoogwaardige woning.

 

Robuust Woning maakt mantelzorgwoningen die:

 

  • Een hoge restwaarde hebben
  • De hoogst haalbare energieprestatie leveren
  • U snel kunt laten bouwen in een simpel keuzeproces
  • Gebouwd worden door mensen met kennis van mantelzorg

 

Onze woningen zijn doordachte houden maximaal rekening met uw woonwensen en zorgvraag van vandaag en de toekomst. Onze quote is niet voor niets: 'Veranderende zorg, blijvend wooncomfort'.

Lees meer

De voordelen van Robuust Woning in de gemeente Oldebroek

Gemeente Oldebroek heeft als één van de 27 gemeentes (april 2022) een pré-mantelzorgbeleid. Hiermee stralen ze uit verder te willen denken dan wat landelijk de norm is. Het mooie is dat hierdoor een overstap naar een mantelzorgwoning eenvoudiger te regelen is en vaak ook zonder vergunning kan. De kans dat u daarmee een verhuizing naar een verpleeghuis uitstelt (of mogelijk afstelt) is bijzonder groot. Ouder worden in een vertrouwde omgeving met vertrouwde mensen om u heen is hiermee dichterbij dan ooit. Doordat u er al vroeg voor kan kiezen wordt investeren in een goede woning interessanter. Mooie bijkomende kans is dat u uw kinderen of kleinkinderen wellicht ook woongelegenheid biedt door de overstap naar een mantelzorgwoning te maken.  

 

In een notendop speelt binnen uw gemeente het volgende:

 

Tijdelijke pré-mantelzorgwoningen in de gemeente Oldebroek

Veel ouderen hebben een zorgbehoefte, in een aantal gevallen is deze (nog) niet zwaar genoeg om onder de hierboven opgenomen begripsbepaling van mantelzorg uit het Bor te vallen. Voor deze doelgroep is het vaak ook wenselijk om in de nabijheid van een zorgverlener uit het bestaande sociale netwerk te wonen. Bijvoorbeeld ouders die bij (één van) de kinderen wil gaan en/of wil blijven wonen. De bestemmingsplannen van de gemeente voorzien niet in de mogelijkheid om een tijdelijke tweede woning in de tuin bijeen bestaande woning te bouwen. De gemeente werkt in de meeste situaties aan dergelijke verzoeken in het algemeen ook niet mee. Maar vanuit het oogpunt van zelfredzaamheid vinden we het belangrijk dat burgers (ook met een zorgindicatie) zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving in de nabijheid van het eigen sociale netwerk kunnen blijven wonen en handelen. Vanuit deze gedachte worden tijdelijke pré-mantelzorgwoningen onder voorwaarden mogelijk gemaakt.

 

  • Tijdelijke pré-mantelzorgwoningen worden alleen toegestaan indien verwacht wordt dat binnen tien jaar een vergunningsvrije mantelzorgsituatie ontstaat, daarom moet al zoveel mogelijk aan worden gesloten bij de uitgangspunten van het vergunningsvrije regime, zoals opgenomen in het Besluit omgevingsrecht (Bor). Indien in de huidige situatie al wordt voldaan aan de criteria voor vergunningsvrije mantelzorgmogelijkheden, wordt dit aan de aanvrager meegedeeld. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld om zijn aanvraag in te trekken, zodat de aanvrager geen kosten of leges verschuldigd is.
  • Om op een rechtvaardige manier te kunnen spreken van ‘pré-mantelzorg’, moet er een verwachting zijn dat er binnen tien jaar na verstrekken van de tijdelijke omgevingsvergunning sprake is van een vergunningsvrije mantelzorgsituatie. Zowel leeftijd als zorgbehoefte zijn hiervoor bepalende indicatoren of er sprake is van een vergunningsvrije mantelzorg woning situatie.
  • In het kader hiervan wordt een indicatieve leeftijdsgrens ingesteld. De geldende pensioenrichtleeftijd (in de huidige situatie 67 jaar) is een goed uitlegbare leeftijdgrens. Maar lang niet alle personen die de pensioenrichtleeftijd hebben bereikt, zullen binnen tien jaar een dusdanige zorgindicatie hebben dat wordt voldaan aan de vereisten voor een vergunningsvrije mantelzorgwoning. Om dat te kunnen veronderstellen, moet er op het moment van aanvragen van de tijdelijke omgevingsvergunning al sprake zijn van een progressief verlopend ziektebeeld. Zo nodig kan hiervoor een advies van een arts of een sociaal medisch adviseur worden gevraagd
  • Op het moment van aanvragen van de tijdelijke omgevingsvergunning moet er sprake zijn van een progressief verlopend ziektebeeld. Zo nodig wordt hiervoor een advies van een arts of een sociaal medisch adviseur gevraagd
  • Er moet sprake zijn van een ‘duurzame sociale relatie’ tussen de potentieel mantelzorg-behoevende en potentieel mantelzorg-verlener.

 

Voor een uitgebreide beschrijving van het gemeentelijk beleid kijkt u op: 
Beleidsregel pré-mantelzorgwoningen gemeente Oldebroek

Wij realiseren doordachte energiezuinige woningen (A+ tot A++++) die maximaal rekening houden met de woonwensen en zorgvraag van vandaag en de toekomst.
Stel uw
woning samen (kosten)
Robuust

De productie

Mooi, slim en betrouwbaar bouwen. Dat doen we in drie prefabfabrieken: Barli in Uden, Hodes in Goor en eco-gerichte bouwer, Mill Home in Mill. Alle drie bouwen al jarenlang woningen met een hoge kwaliteit. Ze doen dit volgens een vast procedé wat al die jaren door is ontwikkeld tot wat het nu is. Voor het seriematig bouwen van mantelzorgwoningen zijn wij met onze expertise hun unieke partner. 

 

We bouwen in duurzame fabrieken met duurzame materialen. U bent van harte welkom om u door ons rond te laten leiden. Dit doen we op afspraak.

Lees meer

Over ons

Wij zijn Michel van den Burg en Geert Robben. 

Zorg voor een ander en een mooiere wereld zit in onze genen. Zo ontstaat dé energiezuinige (mantelzorg)woning waar u zelf ook wel zou willen wonen. Een woning die robuust en doordacht is, waar alles stevig aanvoelt, waar je binnenshuis geborgenheid voelt en in verbinding bent met wat buiten gebeurt. Een woning waarin u en uw gasten zich thuis en welkom voelen. Nu en in de toekomst. Een woning die onbezorgd jaren (met u) mee gaat. Een woning die A+ tot A++++ scoort met zijn energielabel!

 

Schoonmoeder Geert: "Fijn dat ik naast mijn dochter en schoonzoon kan wonen. Zij hebben voor mij een mooie plek gecreëerd waarbij Geert's bouwervaring erg goed van pas kwam"

Lees meer

Benieuwd naar ons verhaal?

Vraag onze brochure aan. 

Ik wil de brochure graag digitaal (per e-mail) ontvangen.
Ik wil graag een papieren versie van de brochure ontvangen.
Ik ga ermee akkoord dat Robuust Woning de door mij ingevulde gegevens opslaat en geef toestemming tot het opnemen van contact met mij via het ingevulde e-mailadres en/of telefoonnummer.*

* verplicht