Pré-mantelzorgwonen in de gemeente Venlo

Duurzaam, kant en klaar en op de toekomst voorbereid

Pré-mantelzorgbeleid in de gemeente Venlo zorgt voor minder gedoe 

Uw gemeente (Venlo) heeft een heel goed pré-mantelzorgbeleid. Daarmee loopt ze voorop met nog eens 26 gemeentes in Nederland. Dat is gunstig voor u want hierdoor kunt u al op jonge leeftijd (vergunningsvrij vanaf 67 jaar) de overstap naar een pré-mantelzorgwoning maken.

 

Bij Robuust kiest u voor:

 

 • Bouwers met een hart en oog voor zorg
 • Innovatieve bouwers met visie op de toekomst
 • Wonen met hoog comfort, energielabel en restwaarde
 • Bouwen zonder gedoe door een simpel keuzeproces

 

Wij bouwen slimme energiezuinige woningen (A+ tot A++++) die maximaal rekening houden met uw woonwensen en zorgvraag van vandaag en de toekomst.

Lees meer

De voordelen van Robuust Woning in de gemeente Venlo

Dankzij het pré-mantelzorgbeleid van gemeente Venlo is een overstap naar een mantelzorgwoning dichterbij dan ooit. De kans dat het vergunningsvrij kan is groter dan ooit. De kans dat u daarmee een verhuizing naar een verpleeghuis uitstelt (of mogelijk afstelt) is heel reëel. Wonen in een vertrouwde omgeving met vertrouwde mensen om u heen vergroot uw geluk en dat van uw mantelzorger(s). U biedt woonkans aan de generatie binnen uw familie waarvoor het hebben van een eigen woning verre van vanzelfsprekend is. Doordat u de overstap naar een pré-mantelzorgwoning al op relatief jonge leeftijd gemaakt kan worden geeft u ruimte voor jongeren die thuiszoekend zijn.

 

In een notendop speelt binnen uw gemeente het volgende:

 

Middels pre-mantelzorgwoningen kunnen ouderen en mensen met een voortschrijdende aandoening in een vertrouwde omgeving blijven wonen, vooruitlopend op een situatie van reguliere mantelzorg waarbij mogelijk naast de intensieve zorgvraag tegelijk ook veel organisatorische en financiële vragen komen voor deze nieuwe mantelzorgwoning. Het is niet de bedoeling om hiermee een reguliere woningsplitsing of andersoortige toevoeging van een zelfstandige woonruimte te faciliteren. Daarnaast wil gemeente Venlo deze regeling openstellen voor jongeren met een beperking om zo op een laagdrempelige manier met een bepaalde mate van zelfstandigheid te kunnen wonen in een voor hun bekende thuissituatie.

 

 • De gemeente geeft voor de pré-mantelzorgfase tijdelijke omgevingsvergunningen af voor een periode van maximaal 10 jaar. Ontstaat er binnen die 10 jaar mantelzorg dan vervalt de vergunning om zo over te gaan op vergunningsvrij mantelzorgwonen. De gemeente Venlo wil zo anticiperen op een te verwachten zorgbehoefte waardoor deze (nog) niet onder de vergunningsvrije mogelijkheden voor mantelzorg valt, maar waarvan wordt verwacht dat binnen 10 jaar wel wordt voldaan aan de criteria voor huisvesting in een vergunningsvrije mantelzorgwoning.
 • Vanaf 67+ mogen al mantelzorgwoningen gebouwd worden zonder zorgindicatie. Medische indicatie is wel vereist indien er sprake is van een voortschrijdende aandoening die op termijn tot mantelzorgbehoefte kan leiden en nog niet de AOW leeftijd bereikt is of bij een jongere met een beperking.
 • Er moet sprake zijn van een relatie met uw mantelzorger(s)
 • Er moet voldoende parkeergelegenheid zijn op het eigen kavel
 • Maximale oppervlakte pre-mantelzorgwoning: bij een perceel tot 500 m2: 70m2 BVO en maximaal 100 m2 BVO vanaf 500 m2. Het bruto-vloeroppervlakte is het vloeroppervlakte inclusief alles, gemeten op vloerniveau. Dit betekent dus inclusief gevels, vides en dragende wanden.  Als aanvullende voorwaarde geldt dat het maximum bebouwingspercentage vanuit het bestemmingsplan op het perceel niet overschreden mag worden.
 • Maximale afstand tussen bestaande woning en pre-mantelzorgwoning bedraagt: 20 meter
 • Situering van de pre-mantelzorgwoning vindt plaats op eigen terrein en betreft maximaal één pre-mantelzorgwoning of mantelzorgwoning per terrein. Deze wordt gebouwd op minimaal 3 meter achter de voorgevelrooilijn van de bestaande woning en op een afstand van de perceelsgrens (zijdelingse en achter) van tenminste 1 meter of bij ramen aan de zijde van de perceelsgrenzen minimaal 2 meter. Uitgangspunt is dat de pre-mantelzorgwoning niet direct aan de weg wordt gesitueerd, maar aan de achterzijde van het perceel. Bij hoekpercelen of anderzijds bijzondere situaties kan per casus maatwerk geleverd worden. De afwijking en het besluit dienen hierbij voldoende gemotiveerd te zijn.

 

Voor een uitgebreide beschrijving van het gemeentelijk beleid kijkt u op:
Beleidsregel pre-mantelzorgwoningen gemeente Venlo

Wij realiseren doordachte energiezuinige woningen (A+ tot A++++) die maximaal rekening houden met de woonwensen en zorgvraag van vandaag en de toekomst.
Stel uw
woning samen (kosten)
Robuust

De productie

Mooi, slim en betrouwbaar bouwen. Dat doen we in drie prefabfabrieken: Barli in Uden, Hodes in Goor en eco-gerichte bouwer, Mill Home in Mill. Alle drie bouwen al jarenlang woningen met een hoge kwaliteit. Ze doen dit volgens een vast procedé wat al die jaren door is ontwikkeld tot wat het nu is. Voor het seriematig bouwen van mantelzorgwoningen zijn wij met onze expertise hun unieke partner. 

 

We bouwen in duurzame fabrieken met duurzame materialen. U bent van harte welkom om u door ons rond te laten leiden. Dit doen we op afspraak.

Lees meer

Over ons

Wij zijn Michel van den Burg en Geert Robben. 

Zorg voor een ander en een mooiere wereld zit in onze genen. Zo ontstaat dé energiezuinige (mantelzorg)woning waar u zelf ook wel zou willen wonen. Een woning die robuust en doordacht is, waar alles stevig aanvoelt, waar je binnenshuis geborgenheid voelt en in verbinding bent met wat buiten gebeurt. Een woning waarin u en uw gasten zich thuis en welkom voelen. Nu en in de toekomst. Een woning die onbezorgd jaren (met u) mee gaat. Een woning die A+ tot A++++ scoort met zijn energielabel!

 

Schoonmoeder Geert: "Fijn dat ik naast mijn dochter en schoonzoon kan wonen. Zij hebben voor mij een mooie plek gecreëerd waarbij Geert's bouwervaring erg goed van pas kwam"

Lees meer

Benieuwd naar ons verhaal?

Vraag onze brochure aan. 

Ik wil de brochure graag digitaal (per e-mail) ontvangen.
Ik wil graag een papieren versie van de brochure ontvangen.
Ik ga ermee akkoord dat Robuust Woning de door mij ingevulde gegevens opslaat en geef toestemming tot het opnemen van contact met mij via het ingevulde e-mailadres en/of telefoonnummer.*

* verplicht